Vanuit Excelbestanden zijn gegevens automatisch verwerkt in wereldkaarten.